بایگانی‌های زنان موفق | مجله کوروش

زنان موفق

روز جهانی زن و نگاهی به زندگی زنان الهام بخش دنیا

روز جهانی زن و نگاهی به زندگی زنان الهام بخش دنیا

زنان الهام بخش زیادی در طول تاریخ وجود دارند که کارهای بسیار بزرگ با ارزش، ستودنی و الهام بخش انجام داده اند. کارهای مثال زدنی که نقش مهمی در شکل گیری رویکرد مثبت اجتماعی نسبت به زنان و توانایی هایشان داشته است. به مناسبت ۸ مارس برخی از این نسل ...
  • 228 بازدید
  • انتشار: ۱۷-۱۲-۹۹