بایگانی‌های گیاه آپارتمانی مقاوم | مجله کوروش

گیاه آپارتمانی مقاوم

گیاه-بالا-رونده-آپارتمانی

۷ گیاه بالا رونده و مقاوم آپارتمانی با رشد سریع که خانه شما را سبز می‌کند

گیاهان سبز بالا رونده آپارتمانی به فضای بی روح و ماشینی زندگی ما حس و حال متفاوتی می‌بخشند. برگ‌های سبز و رونده این گیاهان از گوشه و کنار شروع به رشد می‌کند و شما می‌توانید آن‌ها را به هر سمتی که دوست دارید هدایت کنید. این گیاهان معمولاً در نور ...
  • 1341 بازدید
  • انتشار: ۱۴-۱۱-۹۹